Taste of the Sea

GROENTEN UIT ZEE
Zeebloemen, groenten, kruiden en wieren

We zwemmen erin, lopen er langs, koelen er af en… we eten er uit.
In landen zoals Japan al van oudsher, maar ook elders maken zeegroenten steeds vaker deel uit van het menu.
Om de liefde voor zilt, het verrassende effect van het combineren van land en zee. Of zilt en mild. En om de waardevolle voedingsstoffen, waaronder calcium, fosfor, kalium en magnesium die ze bevatten.
Met het veranderende klimaat en de gevolgen die dit voor het telen van traditionele producten zou kunnen hebben, worden zeegroenten wel het ‘voedsel van de toekomst’ genoemd.
De eerste zeeboerderijen zijn een feit. Ook wij hebben een kleine ‘zeeboerderij’ onder ons dak!

Verkrijgbaarheid :jaarrond

Micro sensations